Współpracujemy z wieloma znanymi bankami i firmami leasingowymi. Dzięki temu oferujemy bardzo korzystne warunki finansowania. Wszystkie formalności związane z leasingiem lub kredytem załatwiamy na miejscu.

Umowa leasingu lub kredytu może zostać zawarta przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy mające siedzibę na terenie Polski.

Dokumentami wymaganymi do rozpoczęcia procedury są:

  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z umową spółki, lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące),
  • kopia wpisu REGON i NIP,
  • deklaracja podatkowa lub inny dokument potwierdzający przychody za bieżący okres,
  • roczne rozliczenie podatkowe lub kopia bilansu, rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa (sprawozdania F01, F02 jeśli podmiot jest zobligowany do ich sporządzania),
  • dowód osobisty, kopia prawa jazdy osób podpisujących umowę i pieczątki firmy.

Dla pojazdów używanych mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. Są one ustalane indywidualnie dla każdego pojazdu. W niektórych przypadkach zakres niezbędnych dokumentów może być rozszerzony.

Aby uruchomić leasing lub kredyt należy wpłacić wymaganą opłatę wstępną na poczet uzgodnionej umowy. Wysokość wszystkich wspomnianych opłat ustalana jest indywidualnie.

Przy wpłacie udziału własnego w wysokości 20% można skorzystać z procedury uproszczonej. W takim przypadku do rozpoczęcia procedury wystarczą tylko oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów, dokumenty rejestracyjne firmy (NIP, Regon, wpis do KRS lub ewidencji) oraz dokumenty tożsamości osób upoważnionych do jej reprezentacji.

Do udzielanych przez nas leasingów oraz kredytów oferujemy korzystne ubezpieczenia pojazdów. Ubezpieczenie może zostać zawarte na cały okres umowy i włączone do rat leasingowych.

Aby sprawdzić najlepsze warunki finansowania dla siebie skontaktuj się z naszymi doświadczonymi pracownikami.

Imię

Nazwisko

Pełna nazwa firmy

Telefon

E-mail

Model, marka i rocznik autobusu

Wartość brutto autobusu

Wysokość wkładu własnego

Ilość rat